2. pracovní workshop 8. 11. 2013

V rámci 2. pracovního workshopu proběhlo vyhodnocení dosavadního průběhu  vzdělávání metodiků, kontrola splnění certifikačních úkolů (moduly 1. a 2.), zadání úkolů do závěrečné etapy vzdělávání (moduly 3. a 4.), které bude  zakončeno certifikací metodiků. Následně byly hlavním manažerem projektu vydány pokyny k tvorbě výukových modulů a uskutečnila se výměna zkušeností  souvisejících s přípravou jednotlivých kapitol Učebnice.

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu