3. pracovní workshop 29. 11. 2013

V rámci workshopu bylo hlavním manažerem provedeno vyhodnocení výsledků modulárního vzdělávání metodiků PG, které bylo zakončeno certifikací. Následně proběhla řízená diskuze k problematice vytváření výkresové dokumentace v systému AutoCAD 2013, a panelová diskuze ke struktuře a obsahu"Učebnice" tematického celku "Aplikace matematiky a chemie s využitím technického počítačového kreslení". V závěru workshopu byly vydány pokyny k zajištění povinné publicity na materiálu zakupovaném v rámci projektu.

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu