4. společný pracovní workshop 24. 1. 2014

V rámci společného pracovního workshopu realizačního týmu projektu s koordinátory a metodiky partnerských gymnázií provedl hlavní manažer projektu Doc. Klement vyhodnocení dosavadního průběhu realizace projektu CAD. Metodici odevzdali zpracované Metodiky výukových modulů 1 - 10 (MVM), Sumarizované přehledy provedených úprav a kontrol přidělených výukových modulů "Učebnice", a individuální Harmonogramy nasazení jednotlivých výukových modulů (HTC) do pilotní výuky na jednotlivých partnerských gymnáziích. V závěru setkání byly metodikům vydány a vysvětleny pokyny k přípravě příspěvků na konferenci PROTECH 2014.

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu