5. pracovní workshop - 4. 7. 2014

V rámci 5. pracovního workshopu spojeného se setkáním koordinátorů a metodiků PG s řešitelským a lektorským kolektivem PdF UP proběhlo odevzdání výsledků a výstupů pilotního ověřování výuky, vyhodnocení a ukončení průběhu úprav elektronické Učebnice a přestavení činností další klíčové aktivity. Hlavní manažer projektu projednal s koordinátory zahájení úprav ŠVP, a vydal upřesnění metodikům k tvorbě příspěvků na konferenci PROTECH 2014.

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu