Ev. návštěva lektorů UP - G. Hranice 2

Informativní návštěva pilotního ověřování ve výuce - Gymnázium Hranice

25. 3. 2014 (9.55 - 11.45) - třída 3. A (víceleté gymnázium)

metodik RNDr. Jiří Šeiner

výukový modul 05 - Aplikace matematiky: označování rozměrů rovinných obrazců

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu