Ev. návštěva lektorů UP - G. Litovel 2

Informativní návštěva pilotního ověřování ve výuce - Gymnázium Litovel

1. 4. 2014 (13.05 - 14.35) - 5. ročník (víceleté gymnázium)

metodička Mgr. Zdeňka Hanáková

výukový modul 03 - Aplikace matematiky: tvorba a pokročilejší úprava rovinných obrazců

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu