Ev. návštěva lektorů UP - G. Prostějov 2

Informativní návštěva pilotního ověřování ve výuce - Gymnázium Prostějov

31. 3. 2014 (11.30 - 12.15) - 7. ročník (víceleté gymnázium)

metodička Mgr. Ivana Matyášková

výukový modul 05 - Aplikace matematiky: označování rozměrů rovinných obrazců

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu