Ev. návštěva lektorů UP - G. Šternberk

Informativní návštěva pilotního ověřování ve výuce - Gymnázium Šternberk

24. 3. 2014 (12.30 - 13.15) - třída 1. A (čtyřleté gymnázium - jazyková specializace)

metodička RNDr. Marie Němcová

výukový modul 06 - Aplikace matematiky: vyplňování rovinných obrazců

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu