Ev. návštěva lektorů UP - G. Šternberk 2


Informativní návštěva pilotního ověřování ve výuce - Gymnázium Šternberk

24. 3. 2014 (14.05 - 14.50) - část třídy 5. A (víceleté gymnázium)

metodik Mgr. Jaroslav Zavadil

výukový modul 06 - Aplikace matematiky: vyplňování rovinných obrazců

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu