Konferece PROTECH 2014

V pátek 17. 10. 2014 se uskutečnila v zasedacím sále Děkanátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci odborná Konference PROTECH 2014, spojená se slavnostním ukončením realizace úspěšného projektu „CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol“ za účasti ředitelů a učitelů partnerských víceletých gymnázií a hlavního manažera projektu CAD proděkana PdF UP v Olomouci doc. PhDr. Milana Klementa, Ph.D.

Do projektu bylo partnersky zapojeno šest vybraných gymnázií Olomouckého kraje (Gymnázium Uničov, Gymnázium Hranice, Gymnázium Olomouc Čajkovského, Gymnázium Šternberk, Cyrilometodějské gymnázium Prostějov a Gymnázium Jana Opletala Litovel).

Hlavním cílem společného projektu Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a partnerských gymnázií byla podpora aktivit při obsahové změně, transformaci a inovaci výuky v oblasti praktické aplikace matematiky a chemie na gymnáziích, implementace nové aktuální náplně předmětů, vytvoření nového poutavého výukového programu zaměřeného na praktické uplatnění teoretické báze získaných poznatků při řešení aplikačních či vizualizačních úloh s využitím počítačem podporovaného kreslení a modelování, a jeho ověření v přímé výuce žáků. Všechny uvedené aktivity přispěly k rozvoji klíčových kompetencí zapojených žáků a pedagogů v oblasti používání a kreativního využívání výpočetní techniky, zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti spojené s dalším zvýšením profesní odbornosti směřované k uplatnění na trhu práce a vzdělávání.

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu