Zahájení realizace projektu CAD

Ve středu 9. 10. 2013 se  uskutečnilo v zasedacím sále Děkanátu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci slavnostní zahájení projektu ,,CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol" za účasti děkanky PdF UP Prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, vedoucího oddělení krajského vzdělávání OŠMT KÚ PhDr. Karla Goše, hlavního manažera projektu CAD proděkana PdF UP Doc. PhDr. Milana Klementa, Ph.D. a ředitelů šesti partnerských víceletých gymnázií.

Aplikace Matematiky

INTRANET

Sekce pro metodiky a koordinátory projektu. Obsahuje výkazy práce.

Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

ROXNET

Podpora projektu